Přečtěte si o podpoře LGBTQI+ lidí

Inovativní přístupy ke vzdělávání poskytovatelů služeb v oblasti duševního zdraví za účelem kvalitní podpory LGBTQI+ lidí

Moduly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.
Zdarma

Modul 1: Úvod do e-learningu projektu CommonPoint

Pusťme se do toho

Zdarma

Modul 2: Základy LGBTQI+ terminologie

O pohledu mimo zajeté škatulky a proč je tak důležitý

Zdarma

Modul 3: Genderová identita

Jak přistupovat k trans lidem bez studu nebo strachu, že se někomu ublížíte.

Zdarma

Modul 4: Coming out 

Jak podpořit bezpečný coming out při práci s LGBTQI+ lidmi

Zdarma

Modul 5: Lidská práva a jejich porušování

Jak se společnost staví k LGBTQI+ lidem a jaká je v tomto role pracovnic a pracovníků v pomáhajících profesích

Zdarma

Modul 6: Sociálně podmíněný stres a duševní zdraví

Tipy jak překonat internalizované LGBTQI+ fobie

Zdarma

Modul 7: Profesní a osobní předsudky

O tom, jak fungují předsudky, jak je u sebe identifikovat a pracovat s nimi.

Zdarma

Modul D: Sociální práce a sociální služby

O sociální práci respektující genderovou, sexuální a vztahovou rozmanitost a LGBTQI+ přátelských sociálních službách.

Zdarma

Modul B: Školní poradenství

Školní poradenství se zaměřením na LGBTQI+ specifika na školách a ve vzdělávání.

Zdarma

Modul C: Psychologické poradenství a psychoterapie

Specifika psychologické nebo psychterapeutické podpory při práci s LGBTQI+ klientelou.

Zdarma

Modul A: Krizové linky a chaty

Možné situace, které můžou nastat při práci na krizových linkách nebo chatech pro práci s LGBTQI+ klientelou.

Vědomosti

Seznamte se se základními LGBTQI+ koncepty, aktuální terminologií a specifickými tématy, která LGBTQI+ osoby řeší.

Dovednosti

Zlepšete svou schopnost mapovat sociální okolí a podpůrné sítě své klientely a způsob, jakým tuto klientelu ovlivňují společenské normy a zajeté pořádky

Postoje

Prozkoumejte svá přesvědčení a postoje a podpořte tak nehodnotící přístup k tomu, jak zacházet se sociální rozmanitostí nebo „jinakostí“

Příručka pro vzdělavatele

Příručka pro vzdělavatele projektu Common Point poskytuje informace pro všechny, kteří by rádi realizovali školení pro odborníky a odbornice v pomáhajících profesích (oblast telefonické krizové intervence, školního poradenství, psychologie či psychoterapie a sociální práce) s cílem zkvalitnit podporu LGBTQI+ osob.
Naše kurzy

Naše odbornost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Best Industry Leaders

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Studujte ve svém vlastním klidu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Odborná certifikace

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Partnerské organizace

Osvědčení

Ověřeno odbornicemi a odborníky v pomáhajících profesích

“Massa amet, at dolor tellus pellentesque aenean in eget massa tincidunt habitasse volutpat adipiscing sed id sit auctor eu vivamus nulla.”
Emma Hart, School Psychologist
“Ut morbi felis, felis massa quam sit massa, amet, bibendum pulvinar elit in adipiscing amet imperdiet ac felis congue enim, elementum orci.”
Eddie Johnson, LGBTIQ organisation